De stand van zaken in Nederlandse tech: Reflecties van de DEI in Tech Summit

Bij Techionista Academy hebben we altijd het belang van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in de tech-industrie benadrukt. Onlangs waren onze oprichters, Vivianne en Tamira, aanwezig bij de DEI in Tech Summit. Daar presenteerde Diverse Leaders in Tech, powered by Techleap.nl onder meer de resultaten uit een nieuw onderzoek: The State of Inclusion in Dutch Tech. De conclusie? Er is nog veel te doen…

Opvallende onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek gepresenteerd tijdens DEI in Tech Summit blijkt vooral dat we te maken hebben met een flinke perceptiekloof. Zo gaf 46% van de respondenten aan dat de aandacht voor DEI schromelijk overdreven is. Als je verder inzoomt, blijkt echter dat veel meer mannen (47%) dan vrouwen (24%) dat vinden. 34% van de mannelijke respondenten gelooft niet dat DEI op de werkvloer belangrijk is voor business. 86% van de vrouwelijke respondenten vindt van wél. De meerderheid van de respondenten ziet hun organisatie als veilig en inclusief. En dat terwijl 1 op de 4 vrouwen het afgelopen jaar melding maakte van ongepast gedrag op de werkvloer…

Het dichten van de perceptiekloof

Volgens Techleap zijn er twee belangrijke stappen nodig na dit onderzoek. Allereerst moeten we beter begrijpen en uitdragen hoe diversiteit een sleutelrol speelt in het succes van een onderneming. Daarnaast is het essentieel om een duidelijker beeld te krijgen van hoe mensen uit verschillende groepen inclusie in de techsector echt ervaren.

Luister ook naar Vroeg! op NPO Radio 1

Onze founder Vivianne Bendermacher was op vrijdag 24 november al vroeg on air, tijdens de radioshow Vroeg! van NPO Radio 1. Ze besprak daar onder meer de uitkomsten van dit onderzoek. Je kunt de uitzending hieronder terugluisteren.